พระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

</head><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="984"align="center"><tr><td>